Nasza oferta

15 października 2023 r.
Wybory do Parlamentu

Krzysztof Stanisław Gwiaździński

Szanowni Państwo
Jestem kandydatem do sejmu

z listy nr 7
Komitetu Wyborczego Polska Jest Jedna
z okręgu 33
pozycja nr 11

Imigranci, pomoc Ukrainie. „Jaki jest stosunek Partii Polska Jest Jedna do wojny na Ukrainie?”

„Uważamy, że kryzysowa sytuacja w jakiej znalazło się wielu obywateli Ukrainy, sprawia że należało i nadal należy nieść pomoc. Szczególnie ofiarom wojny, osobom, które zostały pozbawione dachu nad głową czy tym ludziom, którzy potrzebują schronienia i bezpieczeństwa/bezpiecznego schronienia. Polacy w pierwszych tygodniach wojny, w odruchu ludzkiej empatii i serdeczności, pokazali to najlepiej. Organizując się samodzielnie, dając realną pomoc dla uchodźców z Ukrainy, bez udziału rządów RP czy zagranicy, tylko z dobroci serca i potrzeby pomagania drugiemu człowiekowi. Nie zmienia to jednak faktu, że z naszej strony powinna, to być pomoc wstępna i doraźna oraz późniejsza umożliwiająca funkcjonowanie uchodźcom w naszym kraju, przy pełnym poszanowaniu jego zasad, historii i tradycji. W naszej ocenie, nie do zaakceptowania jest fakt, przedkładania dobra uchodźców, ponad dobro Polaków przejawiające się w szeroko rozumianej pomocy społecznej, oferowanej w większym stopniu dla uchodźców z Ukrainy, niż dla obywateli naszego kraju. Jakiekolwiek próby nadania uchodźcom statutu równego z obywatelami Polski, a zwłaszcza z możliwością brania udziału w wyborach są niedopuszczalne. To nie jest nasza wojna, a co za tym idzie, przekazywanie sprzętu wojskowego, pieniędzy polskich podatników na cele wojenne oraz rozbrajanie naszego kraju jest karygodne.” (Cytat ze strony PJJ)

„Czy Partia PJJ zawrze koalicję z inną siłą polityczną zasiadającą obecnie w sejmie?”

„Nie! Ruch Polska Jest Jedna nie bierze pod uwagę takiej możliwości. Niezależnie od wyniku wyborów nie będzie rozważał koalicji z żadną z partii obecnie zasiadających w sejmie. Nie oznacza to, że zamykamy się na ludzi posiadających przeszłość polityczną. Jeżeli zaakceptują nasze wartości i udowodnią, że dobro Polski jest dla nich nadrzędną wartością zapraszamy ich do wspólnego działania. Nasz udział w wyborach, traktujemy jako konieczny aby uzyskać realny wpływ na to co dzieje się z Polską. Nie mamy żadnego, prywatnego interesu w starcie w wyborach, naszą nadrzędną sprawą jest interes Polski. Nie jesteśmy przez nikogo finansowani ani przez nikogo sterowani. Jesteśmy ruchem oddolnym, dla którego największą wartością jest dobro Polski i Polaków. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym przyświecają te same wartości.” (Cytat ze strony PJJ)

„Jaki jest stosunek Partii Polska Jest Jedna do osób nie będących katolikami, nie wierzących w Boga?

„Partia PJJ jest otwarta na wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro naszego kraju. Zapraszamy do współpracy każdego kto chce bronić tradycji i wartości, które przez setki lat stanowiły fundament tego kim jako Polacy jesteśmy. Nasze wartości to Bóg, Rodzina i Ojczyzna. Nie oznacza to jednak, że dyskwalifikujemy ludzi niewierzących w Boga. Wręcz przeciwnie. Chcemy tworzyć prawo polskie w oparciu o prawo Boże, które jest uniwersalne: „nie zabijaj”, „nie kradnij”, „nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”. Nasza wiara ma być poręczeniem tego, że prawo, które stworzymy będzie dobre i zwłaszcza my będziemy go przestrzegać. Osoby niewierzące, które chcą dobra Polski zgodzą się z ich słusznością oraz zasadnością umieszczenia ich w samym centrum polskiego prawodawstwa.” (Cytat ze strony PJJ)