Nasza oferta

15 października 2023 r.
Wybory do Parlamentu

Krzysztof Stanisław Gwiaździński

Szanowni Państwo
Jestem kandydatem do sejmu

z listy nr 7
Komitetu Wyborczego Polska Jest Jedna
z okręgu 33
pozycja nr 11

Jak proponuje Pan kształtować politykę względem Unii Europejskiej?

Jak już wspomniałem, w wielu krajach świata rządy przejęli masoni. Podobnie Unia Europejska, której podwaliny dali ludzie prawi, katolicy: Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi i Robert Shuman, została opanowana przez ideologów masońskich. Ponadto obecnie Unia nie spełnia swoich założeń także z powodu imperialistycznych dążeń niemieckich. Niemcy wraz z Rosją wciąż są dla Europy ościeniem. Polityka Merkel znana pod nazwą „Multi kulti” doprowadziła do napływu nielegalnych imigrantów. Żeby była jasność: nie mam nic przeciw imigrantom, czy to politycznym, czy ekonomicznym, bo sami Polacy przez wieki byli w takiej sytuacji. Ale my nie stanowiliśmy zagrożenia dla społeczeństw i państw, do których przybywaliśmy. Nasza kultura i religia uczy nas rzetelnej pracy i budowania, a nie niszczenia. Natomiast islam jest religią agresji. Widzimy to niemal co dziennie w relacjach z krajów zachodnich.
Póki co, w sprawach istotnych, tzw. „wrażliwych”, w Radzie UE obowiązuje zasada jednomyślności, ale Niemcy, głównie w osobie kanclerza Olafa Scholza, chcą zastąpić tę zasadę zwykłą większością głosów, żeby forsować swoją politykę. My nie chcemy nikomu narzucać naszej polityki, ale też nie zgodzimy się, aby w naszym kraju były realizowane obce interesy.
„Stoimy na stanowisku, że Polska powinna współpracować ze wszystkimi Państwami uwzględniając w pierwszej kolejności dobro interesu naszego kraju. Rząd tworzony przez partię Polska Jest Jedna, niezależnie od preferencji członków Unii Europejskiej będzie prowadził aktywną ochronę polskiej gospodarki oraz dbał o niezależność energetyczną. Nasze stanowisko w wyżej wymienionej kwestii nie będzie podlegało negocjacji. Wszelkie niekorzystne dla naszego kraju decyzje UE będą przez partię PJJ stanowczo odrzucane niezależnie od ewentualnych, wysuniętych przez Unię Europejską konsekwencji. Dla nas na pierwszym miejscu jest i zawsze pozostanie gospodarcza oraz energetyczna niepodległość Polski.” (Cytat ze strony PJJ)

Dalsza część wypowiedzi