Nasza oferta

Wielki Post

Środa Popielcowa
rozpoczyna okres Wielkiego Postu
Niech to będzie czas
dobrego przygotowania się
do Świąt Wielkiej Nocy


Kadr z filmu "Pasja" M. Gibsona. Za: https://www.polsat.pl/

W Wielkim Poście Kościół Katolicki
zawsze zapraszał nas do szczególnego skupienia się
na Męce Chrystusa,
na uczynkach pokuty i umartwienia.
Chrześcijanin zawsze powinien o tych sprawach pamiętać,
ale każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu przypomnienia.
Dlatego rok liturgiczny cyklicznie przywołuje nam na pamięć
różne wydarzenia z historii zbawienia.
Post, modlitwa, jałmużna.
Post, to nie tylko powstrzymywanie się od pokarmów,
ale autentyczne nawracanie się, zwracanie się
ku Bogu i drugiemu człowiekowi,
poświęcenie im tego, co najcenniejsze.
Tym najcenniejszym darem jest niewątpliwie nasz czas.
Może, zamiast oglądać ulubiony film,
odwiedzę chorego kolegę?